Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer voor www.goedopdeweg.nl

 

Functioneren van deze website

Goed op de Weg stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Goed op de Weg garandeert echter niet dat de website te allen tijde toegankelijk is dan wel naar behoren functioneert. Goed op de Weg aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website en/of anderszins veroorzaakt wordt door of inherent is aan het gebruik van het internet.

Informatie op deze website

Goed op de Weg stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op deze site juist en volledig is. Goed op de Weg garandeert echter niet dat de op deze website vermelde informatie steeds actueel, juist, volledig en toereikend is. Goed op de Weg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook die zou kunnen ontstaan wanneer de weergegeven informatie, onjuist, onvolledig en/of ontoereikend is.

Copyright

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website mag zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Goed op de Weg worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in welke vorm of op welke wijze dan ook.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Goed op de Weg heeft geen bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze websites en kan niet garanderen dat de hyperlinks correct zijn. Goed op de Weg geeft geen garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en inhoud van de websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Goed op de Weg behoudt zich het recht voor om iedere link en/of verwijzing naar een andere website op enig moment te beëindigen dan wel te verwijderen.

Virussen

Goed op de Weg garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. Goed op de Weg aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook als gevolg van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

1
Hallo,

Liever een vraag stellen via Whatsapp? We zullen je vraag zo snel mogelijk beantwoorden!
Powered by