Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

KLACHTENPROCEDURE

Afhandeling van klachten

Goed op de weg stelt alles in het werk om ervoor te zorgen, dat u als klant de beste behandeling krijgt en het best haalbare product. Het kan echter altijd een keer voorkomen, dat u niet tevreden bent over een onderdeel van onze dienstverlening. Aangezien wij de tevredenheid van u als klant heel belangrijk vinden heeft Goed op de weg een klachtprocedure. Hier vindt u de manier waarop wij met klachten omgaan.

Klachten kunt u sturen naar:

Goed op de weg BV
t.a.v. de directie
Nijverheidsweg 23C
5071 NL Udenhout

Klachtenprocedure

U stuurt uw klacht naar Goed op de weg t.n.v. de directie of via de mail naar info@goedopdeweg.nl

Na ontvangst wordt uw klacht geregistreerd. Conform de Goed op de Weg normering krijgt de klacht een klachtennummer. U krijgt binnen een termijn van vijf werkdagen de bevestiging van ontvangst, waarna de klacht direct in behandeling genomen wordt.

De functionaris die uw klacht behandelt, neemt contact op met degene binnen Goed op de weg die bij de klacht betrokken is en verzamelt zo de nodige informatie.

Het schriftelijk commentaar van de medewerker krijgt u binnen een termijn van tien werkdagen toegezonden. Daarna neemt de behandelaar contact met u op om uw klacht toe te lichten.

Uiteindelijk wordt aan de hand van de verzamelde informatie een uitspraak gedaan en informeert de functionaris u schriftelijk over zijn bevindingen. Deze schriftelijke reactie zal u binnen vijftien werkdagen ontvangen.

Indien de vastgestelde termijn niet gerealiseerd kan worden, zal u hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld. De uitstel zal met een maximum van tien werkdagen kunnen worden verlengd.

Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.