Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Afhandeling van klachten

Goed op de Weg stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat onze klanten de beste behandeling en het best haalbare product krijgen. Het kan echter altijd een keer voorkomen dat je niet tevreden bent over een onderdeel van onze dienstverlening. Aangezien wij de tevredenheid van onze klanten belangrijk vinden heeft Goed op de Weg een klachtprocedure. Hier vind je de manier waarop wij met klachten omgaan.

Klachten kun je sturen naar:

Goed op de Weg B.V.
t.a.v. de directie
Ericssonstraat 2
5121 ML Rijen

Klachtenprocedure

Jij stuurt jouw klacht naar Goed op de Weg t.n.v. de directie of via de mail naar info@goedopdeweg.nl

Na ontvangst wordt jouw klacht geregistreerd. Conform de Goed op de Weg-normering krijgt de klacht een klachtennummer. Je krijgt binnen een termijn van vijf werkdagen de bevestiging van ontvangst, waarna de klacht direct in behandeling genomen wordt.

De functionaris die jouw klacht behandelt, neemt contact op met degene binnen Goed op de Weg die bij de klacht betrokken is en verzamelt zo de nodige informatie.

Het schriftelijk commentaar van de medewerker krijg je binnen een termijn van tien werkdagen toegezonden. Daarna neemt de behandelaar contact met je op om jouw klacht toe te lichten.

Uiteindelijk wordt aan de hand van de verzamelde informatie een uitspraak gedaan en informeert de functionaris je schriftelijk over zijn bevindingen. Deze schriftelijke reactie ontvang je binnen vijftien werkdagen.

Indien de vastgestelde termijn niet gerealiseerd kan worden, word je hiervan schriftelijk in kennis gesteld. De uitstel kan met een maximum van tien werkdagen worden verlengd.

Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.

1
Hallo,

Liever een vraag stellen via Whatsapp? We zullen je vraag zo snel mogelijk beantwoorden!
Powered by