Privacybeleid

Privacybeleid

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lees jij over de manier waarop wij persoonsgegevens van verzamelen en hoe daarmee omgegaan wordt. Er wordt uitgelegd waar de gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen de gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je ook wat de rechten zijn met betrekking tot de gegevens en hoe er gebruik gemaakt kan worden van deze rechten.

De privacyverklaring wordt gewijzigd in het geval de wet hierom vraagt. Het wordt daarom aangeraden om deze privacyverklaring periodiek te raadplegen.

Goed op de weg

Goed op de weg is specialist in chauffeursbegeleiding. Wij staan voor kwaliteit op de weg. Wij ondersteunen en begeleiden chauffeurs zodat zij optimaal presteren. Wij verzorgen daarom Code 95 opleidingen en coachen chauffeurs. Om deze opleidingen te verzorgen zijn wij genoodzaakt om gegevens te verzamelen van chauffeurs. In deze verklaring leest u de redenen waarom wij gegevens verzamelen, hoe wij daar mee omgaan en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven.

Als je vragen of opmerkingen hebt omtrent het gebruik van de gegevens s door Goed op de Weg, neem dan gerust contact op.

All Secure Cargo B.V.

info@goedopdeweg.nl

0161 – 234 613

Ericssonstraat 2, 5121 ML, Rijen

Joris van Gorp is de Functionaris Gegevensbescherming van Goed op de weg. Hij is te bereiken via joris@goedopdeweg.nl

Toestemming gegevens

Werknemers dienen voor het gebruik van de (persoons)gegevens ondubbelzinnig toestemming te verlenen. Wanneer werknemers wordt gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken, kunnen zij dit weigeren. Als een werknemer ervoor kiest om geen (persoons)gegevens te verstrekken die nodig zijn voor het verzorgen van een opleiding of cursus, kan deze werknemer hiervan worden uitgesloten.

Gegevens die wij verzamelen

  1. Naam en contactgegevens. Wij verzamelen voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, e-mailadres, telefoonnummers en andere soortgelijke contactgegevens werknemers.
  2. Demografische gegevens. We verzamelen gegevens zoals leeftijd, geslacht, land en voorkeurstaal van werknemers.
  3. Nascholingsgegevens en geschiedenis van medewerkers.
  4. We verzamelen (eventueel) boordcomputergegevens van werknemers.

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Goed op de Weg. Goed op de Weg verwerkt de (persoons)gegevens van werknemers voor de volgende doelen:

  • Het verzorgen van rijopleidingen
  • Het aanvragen van examens bij het CBR
  • Het aanvragen van SOOB
  • Het contact opnemen ter bevordering van de opleiding van de cursist.
  • Het afhandelen van betalingen
  • Wij verzamelen gegevens die nodig zijn om rijprestaties te monitoren en te coachen. Deze gegevens worden verzameld uit de boordcomputers van voertuigen of verstrekt door de organisatie die klant van ons is.

Ontvangers

De gegevens die Goed op de Weg ontvangt en verwerkt worden beheerd door Teamleader, een organisatie die CRM applicaties maakt voor het MKB waarmee klantgegevens beheert kunnen worden, zodat alle relevante klantgegevens snel op een plaats beschikbaar zijn binnen de organisatie. Bestanden die worden geüpload naar onze website worden bewaard in onze WordPress Database.

 

Bewaartermijnen

Naam, contactgegevens, demografische gegevens en bijzondere gegevens worden tot maximaal 1 jaar na het beëindigen van het arbeidscontract bewaard i.v.m. wettelijke verplichtingen.

Afspraakgegevens en examendata worden voor een periode van 7 jaar bewaard i.v.m. wettelijke verplichtingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. Goed op de Weg gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

 

Jouw rechten

Werknemers hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebben zij het recht om hun eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Goed op de Weg en hebben zij het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat ze bij ons een verzoek kunnen indienen om de persoonsgegevens waarover wij van hen beschikken in een computerbestand naar hen of een ander, door hun genoemde organisatie, te sturen. Uw werknemers kunnen een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens sturen naar info@goedopdeweg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uw werknemer is gedaan, vragen wij hen een kopie van hun identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Zij worden verzocht om in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van de privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek. Goed op de Weg wijst hen tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Goed op de Weg neemt de bescherming van de gegevens van uw werknemers serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@goedopdeweg.nl

 

1
Hallo,

Liever een vraag stellen via Whatsapp? We zullen je vraag zo snel mogelijk beantwoorden!
Powered by